niedziela, 22 lutego 2015

And the Oscar goes to.... - czyli podsumowanie wszystkiego.Oscarowa noc już dziś. Wszystkie filmy obejrzane, wygrani wytypowani, więc czas podzielić się z wami moimi przypuszczeniami. 
W tym roku było mi dużo prościej zdecydować komu sama bym przyznała nagrodę. W nominowanych były bowiem takie pozycje, które łatwo było mi odrzucić, albo takie, które biły na głowę pozostałe. Nie oceniam kategorii z filmami których nie widziałam, dlatego nie wypowiem się na przykład o filmach animowanych. Wszystkie poniższe typy są przemyślane. Ile okaże się trafionych zobaczymy w nocy. Wszystkich tych co nie mają nic lepszego do roboty niż spanie od 2-6 rano zapraszam do Kijowa. Będę tam (chociaż z moim po koncertowym kacem może być wesoło), zagramy w bingo i będzie fajnie!


Przechodząc do rzeczy!

Najlepszy film

"Snaj­per"
"Bird­man""Boy­ho­od"
"The Grand Bu­da­pest Hotel"
"Gra ta­jem­nic"
"Selma"
"Teo­ria wszyst­kie­go"
"Whi­plash"
Choć osobiście najbardziej podobał mi się Whiplash i GBH, to Birdman był po prostu najlepszy. Wielkie szanse ma Boyhood, ale mm nadzieję, ze Akademia wybierze film najlepszy, artystycznie doskonały, a nie zabawę z formą.
Najlepsza reżyseria
Ale­jan­dro González Iñárritu - "Bird­man"
Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od"
Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher"
Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic"
Jeżeli mamy docenić Boyhood w którejś kategorii to w tej. Linklater dokonał czegoś przełomowego i innowacyjnego.
Najlepszy aktor
Steve ca­rell, "Fo­xcat­cher"
Bra­dley Co­oper, "Snaj­per"
Be­ne­dict Cum­ber­batch, "Gra ta­jem­nic"
Mi­cha­el Ke­aton, "Bird­man"
Eddie Red­may­ne, "Teo­ria wszyst­kie­go"
Chciałabym nagrodzić Keatona, jednak to Eddie wydaje się pewniakiem, a statuetka byłaby w pełni zasłużona.
Najlepsza aktorka
Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc"
Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go"
Ju­lian­ne Moore, "Still Alice"
Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na"
Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"
Żadnych "ale". Moore była najlepsza i koniec!
Najlepszy aktor drugoplanowy
Ro­bert Du­vall, "Sę­dzia"
Ethan Hawke, "Boy­ho­od"
Edward Nor­ton, "Bird­man"
Mark Ruf­fa­lo, "Fo­xcat­cher"
J.K. Sim­mons, "Whi­plash"
Jedyny słuszny wybór, każda inna decyzja będzie mnie bardzo bolała. Jedyna kategoria gdzie nie wyobrażam sobie innego zwycięzcy.
Najlepsza aktorka drugoplanowa
Pa­tri­cia Arqu­et­te - „Boy­ho­od"
Emma Stone - „Bird­man"
Laura Dern - „Dzika droga"
Meryl Stre­ep - „Ta­jem­ni­ce lasu"
Keira Kni­gh­tley - „Gra ta­jem­nic"
Drogą trochę eliminacji, ale chyba jednak własnego poczucia właściwości. Uważam, ze w stosunku do konkurencji Arquette jest jednak o kilka stopni wyżej. O Meryl Streep się już nie rozmawia. Ona jest w osobnej Streepowej kategorii.
Najlepszy scenariusz oryginalny
Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - „Bird­man"
Ri­chard Lin­kla­ter- „Boy­ho­od"
E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - „Fo­xcat­cher"
Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Dan Gil­roy - "Wolny strze­lec"
Bo dlaczego nie! (Birdman też byłby dobrym wyborem)
Najlepszy scenariusz adaptowany
Jason Hall - "Snaj­per"
Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic"
Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta"
An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go"
Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash"
Serce mówi Whiplash, rozum Teoria wszystkiego. Dopóki nie będzie to Snajper (którego bojkotuję) będę zadowolona.
Najlepszy film nieanglojęzyczny
„Ida", Pol­ska
„Le­wia­tan", Rosja
„Man­da­ryn­ki", Es­to­nia
„Dzi­kie hi­sto­rie", Ar­gen­ty­na
„Tim­bu­ku", Mau­re­ta­nia
Nie ma innej opcji #Polska
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry
"Jo­an­na", Aneta Ko­pacz
"Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki

"The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo
"White Earth", J. Chri­stian Jen­sen
#Polska- to będzie pierwszy podwójny Oscar w historii. Zapamiętajcie te słowa!
Najlepsze zdjęcia
"Nie­złom­ny" - Roger De­akins
"Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki
"Mr. Tur­ner" - Dick Pope
"Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal
"Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman
Siedziałam z otwartą buzią i nie mogłam przestać wzdychać z zachwytu. Niestety, ale #Polska nie działa tym razem.
Najlepszy montaż
"Snaj­per"
"Boy­ho­od"
"The Grand Bu­da­pest Hotel"
"Gra ta­jem­nic"
"Whi­plash"
Film jest po prostu niesamowity. Chociaż najlepszy montaż miał Birdman.
Najlepsza scenografia
Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic"
Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar"
Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu"
Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner"
Patrz wyżej.
Najlepsze kostiumy
"Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro
"In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges
"Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od
"Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran
"Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive
Patrz wyżej, ponownie.
Najlepszy utwór
Shawn Pat­ter­son : "Eve­ry­thing Is Awe­so­me" – „LEGO: Przy­go­da"
John Ste­phens i Lon­nie Lynn: "Glory" – „Selma"
Diane War­ren: "Gra­te­ful" – "Bey­ond the Li­ghts"
Glen Camp­bell i Ju­lian Ray­mond: "I'm Not Gonna Miss You" - "Glen Camp­bell: I'll Be Me"
Gregg Ale­xan­der i Da­niel­le Bri­se­bo­is: "Lost Stars" – „Za­cznij­my od nowa"
"Glory" to piosenka oscarowa. Ma wszystko co potrzebne by zdobyć statuetkę. Jeżeli wygra psychodella "Everything is Awesome" to po prostu będzie śmiesznie :D
Najlepsza muzyka
Ale­xan­dre De­splat - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Ale­xan­dre De­splat - "Gra ta­jem­nic"
Hans Zim­mer - "In­ter­stel­lar"
Gary Yer­shon - "Pan Tur­ner"
Jó­hann Jó­han­ns­son - "Teo­ria wszyst­kie­go"
Zimmer jest bogiem muzyki. Oklepany na 1000 sposobów jest i tak znakomity.
Najlepsze efekty specjalne
"Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz"
"Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp"
"Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki"
"In­ter­stel­lar"
"X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie"
Kosmos i świat w który uwierzyłam. Interstellar kocham za wizualność.
Najlepsza charakteryzacja
"Fo­xcat­cher" - Bill Corso, Den­nis Lid­diard
"Grand Bu­da­pest Hotel" - Fran­ces Han­non, Mark Co­ulier
"Straż­ni­cy Ga­lak­ty­ki" - Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White
Patrz punkt: kostiumy, scenografia itd.
Najlepszy montaż dźwięku
"Snaj­per"
"Bird­man"
"Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii"
"In­ter­stel­lar"
"Nie­złom­ny"
Najlepiej zmontowana cisza jaką w życiu słyszałam.
Najlepszy dźwięk
John Reitz, Gregg Ru­dloff i Walt Mar­tin - "Snaj­per"
Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i Tho­mas Varga - "Bird­man"
Gary A. Rizzo, Gregg Lan­da­ker i Mark We­in­gar­ten - "In­ter­stel­lar"
Jon Tay­lor, Frank A. Montaño i David Lee - "Nie­złom­ny"
Craig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley - "Whi­plash"
Ten film to dźwięk. Każdy takt tempo jest kapitalne.

Jak ktoś potrzebuje szerszego wyjaśnienia, większość recenzji (z tych które wg. mnie skończą ze statuetką) znajdziecie tu:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia